Jdi na obsah Jdi na menu
 

Cestování se zvířaty

27. 12. 2016

 Cestování se zvířaty           

                                                 

Do ostatních členských států EU (vyjma Velké Británie, Irska, Švédska a Malty).

Musí být splněny tyto požadavky:

1. pas (Pas zvířete v zájmovém chovu - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Pas je označen kódem země - pro ČR písmena CZ - a pořadovým číslem přiděleným Státní veterinární správou ČR.Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.)

2.identifikace zvířete mikročipem (Od 2. července 2011 musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy.)

3.očkování proti vzteklině (zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. Očkování se stává platným 21 dnů po vakcinaci, při očkování musí být zvíře již označeno.)

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU: Andorra, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán

Členské státy, které si stanovily další podmínky: Finsko - ošetření proti echinokokóze (Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Ošetření musí být provedené ne více než 30 dní před vstupem do země, do pasu musí být zaznamenána také dávka přípravku.)

Do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty

Musí být splněny tyto požadavky:

1. pas

2. identifikace zvířete mikročipem

3. očkování proti vzteklině

4. ošetření proti echinokokóze ( Ošetření přípravkem obsahujícím praziquantel, 24 - 48 hodin před vstupem do země. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.) Neplatí pro Švédsko.

5. ošetření proti klíšťatům (Ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země - k ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.) Neplatí pro Švédsko.