Jdi na obsah Jdi na menu
 

Co pro české veterinární lékaře znamená příjezd drobných zvířat z Ukrajiny

30. 3. 2022

Co pro české veterinární lékaře znamená příjezd drobných zvířat z Ukrajiny doprovázejících běžence − jaké jsou podmínky a omezení?


Poté, co Státní veterinární správa ČR (SVS) v posledních dnech zaznamenala zvýšený počet rizikových přesunů zvířat neznámého původu z Ukrajiny do Česka, vydala mimořádná veterinární opatření, která zakazují neobchodní přesun nebo dovoz zvířat původem z Ukrajiny ve snaze zamezit zavlečení nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

Zákaz se nevztahuje na neobchodní přesuny zvířat (psi, kočky, fretky), která doprovázejí uprchlíky z Ukrajiny. Nicméně i v tomto případě je nutné splnit určité podmínky, aby se zabránilo zavlečení nebezpečných nákaz − především se jedná o riziko zavlečení vztekliny. Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) evidovala na Ukrajině za 1. pololetí 2021 více než 300 ohnisek vztekliny, z toho 135 případů u koček a 113 u psů. Česko si naproti tomu drží status státu vztekliny prostého.

Podmínky pro drobná zvířata doprovázející běžence

Veterinární požadavky pro neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů, koček nebo fretek v zájmovém chovu doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny nařizují majitelům následující: 

  1. Zajistit, aby psi, kočky nebo fretky (dále jen „zvíře“) byli na území Česka po vstupu umístěni do 10denní karantény (čímž se rozumí, že zvíře je pod stálým dohledem majitele/jiné osoby) v místě pobytu.
  2. Zajistit do 72 hodin od vstupu na území Česka klinické vyšetření zvířete veterinárním lékařem za účelem zjištění, zda zvíře nevykazuje klinické příznaky infekčního onemocnění (zejména vztekliny). Pokud se jedná o zvíře, které není identifikované, provede veterinární lékař jeho označení čipem. Zaznamená údaje o zvířeti (přinejmenším popis a číslo čipu) a vystaví doklad o provedeném vyšetření a očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu, ve kterém uvede číslo čipu. 
  3. Zajistit mezi 5. a 10. dnem karantény opětovné klinické vyšetření zvířete veterinárním lékařem. Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny, bude provedeno očkování proti vzteklině a zaznamenáno do očkovacího průkazu nebo pasu zvířete v zájmovém chovu.
  4. Předat prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správě SVS do 3 pracovních dnů vyplněný formulář s informacemi o zvířeti, a to na adresu její elektronické podatelny, která je dostupná on-line (www.svscr.cz/prehled-elektronickych-podatelen).
  5. V případě, že zvíře během doby karantény poraní člověka, uhyne nebo se u něj projeví onemocnění s nervovými příznaky, je majitel povinen neprodleně zajistit jeho vyšetření veterinárním lékařem.

Koně a hospodářská zvířata

Hospodářská zvířata pocházející z Ukrajiny přepravována do Česka nebudou, neboť Ukrajina zakázala vývoz všech hospodářských zvířat ze země. Potenciální vstup koní z Ukrajiny na naše území bude nově řešen pouze v rámci výjimek udělených SVS.

 

Zdroj: SVS zakázala kvůli riziku zavlečení nebezpečných nákaz dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny. SVS ČR, 16. 3. 2022. Dostupné na: www.svscr.cz/svs-zakazala-kvuli-riziku-zavleceni-nebezpecnych-nakaz-dovoz-zvirat-neznameho-puvodu-z-ukrajiny


.