Jdi na obsah Jdi na menu
 

Veterinární ošetřovna Třebeš byla jako první v Hradci Králové postavena 
na „ zelené louce „ v roce 2003.

Po odborné stránce konzultanty projektu byli:
MVDr. Ivana Hantschová – roz. Koudelová
MVDr. Josef Koudela
MVDr. Aleš Hantsch

img_0791.jpg

 

Součástí projektu byl bezbariérový přístup a parkovací plocha pro klienty, které jsou umístěny taktéž na vlastním pozemku

img_0783.jpg

 

O nás
Naší hlavní ideou je vstřícný přístup ke klientům , jejich mazlíčkům a vytvoření přátelského prostředí. Dbáme o Vaše pohodlí, protože je pro nás velmi důležité, abyste se u nás cítili dobře a byli spokojeni s našimi službami. Nabízíme vysoce odbornou veterinární péči, dostupnou pro každého.
Pracujeme s moderními přístroji v příjemně a funkčně zařízených prostorách ambulance.

Služby
Naše Veterinární ošetřovna je sice menších rozměrů než veterinární kliniky, ale rodinného typu (o Vaše mazlíčky se starají pouze 2  stálé veterinární lékařky). Důkazem je stále větší počet spokojených klientů, kteří nás využívají. Náš klient je naší prioritou, proto je veškerá naše snaha a pozornost zaměřena právě na něj. Věříme, že budete s našimi službami spokojeni, jakékoli připomínky samozřejmě vítáme.

Prevence
Velký důraz klademe na prevenci. Předcházet nejrůznějším onemocněním je velmi důležité. Neberte prevenci na lehkou váhu! Mezi nejvyužívanější preventivní opatření patří vakcinace, odčervení, poradna pro rostoucí zvířata, prohlídky geriatrických pacientů a mnohé další.

Léčba onemocnění
Díky našemu zázemí a dlouholetým zkušenostem a neustálým vzděláváním  jsme schopni provádět léčbu pacientů od přesného stanovení diagnózy až po složité operativní zákroky. Diagnózu stanovujeme pomocí různorodých metod, které využíváme podle potřeby. Spolupracujeme se specializovanými pracovišti a akreditovanými laboratořemi.

 

Naše pracoviště je zaměřeno na veterinární medicínu malých zvířat, kde poskytujeme tyto služby:

 • léčebná a preventivní činnost
 • kompletní vakcinační programy
 • prohlídky zvířat za účelem vycestování
 • čipování v souladu s ISO normami
 • vystavení Pet passportů
 • koprologická vyšetření ( vyšetření trusu na přítomnost vnitřních parazitů)
 • mikroskopické vyšetření
 • sonografické vyšetření (USG)
 • kompletní vyšetření krve ( biochemické,hematologické,vyšetření hormonů štítné žlázy)
 • ošetření zubního kamene ultrazvukem
 • magnetoterapie
 • hydroterapie ( léčebné koupele a ošetření srsti speciálními přípravky)
 • chirurgické zákroky v celkové anestezii ( kastrace ,operace měkkých tkání)
 • ošetření uší , drápků a análních žláz
 • prodej antiparazitárních přípravků
 • prodej krmiv, léčebných diet, potravinových doplňků

 

 

Přání do nového roku

17. 12. 2018

v_2016.jpg

Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2019 přejeme všem našim klientům a jejich milým mazlíčkům.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na Vás v novém roce.

 

Jak vozit domácí zvířata.

20. 9. 2018

ROZHOVOR Jak vozit domácí zvířata. (Svět motorů 39/18)

cestovani-se-zviraty.jpg

Tento článek vyšel v týdeníku Svět motorů 39/18. 
https://svetmotoru.auto.cz/clanek/servis/6292/svet-motoru-39-18-obsah.html
V prodeji od 24.9.2018 do 30.9.2018.

 

Extrémní venkovní teploty !!

10. 8. 2018

34.jpg

Extrémní venkovní teploty sužují naše čtyřnohé kamarády. Víme, jak si poradit:

1. venčit v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách

2. přístup k dostatečnému množství chladné vody ( častější výměna v miskách, na vycházku brát vodu s sebou)

3. volit procházku v zeleni a stínu, zvláštní pozornost věnovat povrchu cesty ( pozor na rozpálený asfalt)

4. není vhodné psa příliš fyzicky namáhat a přetěžovat ( běh u kola, bruslí, aportování apod.)

5. při cestování používat vhodné a dostatečně velké náhubky ( pes má možnost se ochladit pouze vyplazeným jazykem !). Nenechávat psa v uzavřených , neklimatizovaných prostorách ( auto). Používat chladící podložky a pomůcky. Pamatovat na pitný režim.

6. Při přehřátí psa uložíme do stínu, chladíme vlažnou vodou spodní část těla a zajistíme příjem tekutin.  Někdy je nezbytné vyhledat pomoc veterinárního lékaře pro infuzní terapii.

 

 

POZOR ! Ve čtvrtek 16.8.2018 otevřeno pouze do 12.00 hod..

14. 6. 2018

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

25. 5. 2018

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“)

Veterinární ošetřovna Třebeš (IČ 627 23 138), (dále jen „ošetřovna“ nebo „poskytovatel“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je Veterinární ošetřovna Třebeš, sídlem Příčná 168, Hradec Králové, IČ 627 23 138. Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu veterinatrebes seznam.cz

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Na veterinární ošetřovně jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech:

 1. potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče - pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu.
 2. zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava - protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení, bydliště; protože nám právní úprava ukládá předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.;
 3. zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu ošetřovny – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.;
 4. zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat.

 

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

 

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud veterinární ošetřovna zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu,  poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

 

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Zákazníky, kteří navštívili veterinární ošetřovnu poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

 

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností ošetřovny stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

 

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

 

Jak pečovat o psy v zimě a mrazech?

31. 1. 2018

Jak pečovat o psy v zimě a mrazech?

Jako o sebe:

1. řádně nakrmit
2. obout nebo naimpregnovat tlapky
3. teple obléci
4.pohybovat se

reportaz_v1.jpg

Reportáž "Pes naší redaktorky se obléká podle poslední módy" vysílanou na V1 dne 30.1.2018 si můžete stáhnout zde.

 

Ordinační hodiny v době vánočních svátků 2017

14. 12. 2017

Od 27.12.2017 - 29.12.2017

otevřeno od 14:00 do 17:00 hodin.

Děkujeme za pochopení. 

 

Opatření na Silvestra !!

13. 12. 2017

 

Uklidňující přípravky s rychlým nástupem účinku na přírodní bázi:

Vetriscience žvýkací pamlsky (1 tbl do 23 kg, cena 10,- Kč)

composure.jpg

Beaphare spot on NO STRESS kočka - 35,- Kč

Beaphare spot on NO STRESS pes    - 37,- Kč

 

Uklidňující přípravky s pomalejším nástupem účinku :

(nutno aplikovat minimálně 2 – 3 dny před očekávanou stresovou situací)

Alavis Relax caps. 75 mg ( 1 kapsle na 5 kg váhy, cena 9,- Kč)

Zylkene caps. 75 mg (1 kapsle na 5 kg, cena 9,- Kč)

Serene -UM kapky (5 ml 2-3x denně pro psa či kočku do 5 kg, cena balení 100ml 320,-Kč)

Feromonový obojek (doba účinnosti cca 4 týdny, cena 246,- pro kočky, 215,- pro psy)

 

NOVINKA:

Sileo – jediný schválený veterinární lék ke zmírnění úzkosti a strachu ve spojení s hlukem

 • gel 1x3 ml ( na 5,6  - 12 kg psa cena 100 - Kč.)

 •                        

 

Výše uvedené přípravky lze kombinovat – např. nasadit feromonový obojek

+ aplikovat Relaxis, Vetriscience, v případě paniky při silvestrovských oslavách doporučujeme podat Sileo gel, aby Váš domácí mazlíček netrpěl.

 

Pokud víte, že Váš pes či kočka reaguje na hlasité zvuky, včas si zajistěte medikaci a nenechte ho trpět. Vhodné je taktéž venčení pouze na vodítku (hlavně za tmy), kočičí mazlíčky raději nechte zavřené doma. Je vhodné Vašemu mazlíčkovi zajistit jakékoliv označení, aby mohl být při případném nálezu či odchytu vrácen majiteli, pokud by se se náhodou ztratil.

 

HRADECKO - Krupička VIP CUP 2016 30.5.2016

28. 12. 2016

tenis.png

 

Hradecký deník - Mazlíčci 25.05.2016

28. 12. 2016

mazlicci.png